- zpět na Oddělení mezinároní výměny publikací - 

Literatura

 • Vrchotka, Jaroslav: Několik poznámek k mezinárodní výměně publikací Národního muzea v Praze. In: Sborník NM - řada C - literární historie, sv. 1, 1956, č. 2, s. 54.
 • Spunarová, Taťjána: Mezinárodní výměna publikací v Knihovně Národního muzea. In: Sborník NM - řada C - literární historie, sv. 19, 1974, č. 1-2, s. 37 - 41.
 • Spunarová, Taťjána: Mezinárodní výměna Knihovny Národního muzea v letech 1945 - 1975. In: Sborník NM - řada C - literární historie, sv. 21, 1976, č. 1, s. 55 - 67.
 • Seznam zahraničních muzeí, s nimiž Knihovna Národního muzea vyměňuje publikace. Sest. T. Spunarová. Praha, KNM 1968.
 • Spunarová, Taťjána: Medzinárodna výmena publikácií v Knižnici Národného múzea v Prahe. In: Čitateĺ, 39, 1990, č. 11, s. 414 - 415.
 • Kučerová, Jarmila: Oddělení mezinárodní výměny publikací. In: Z pokladnice Národního muzea. 1818 - 1998. Praha 1996, s. 33.
 • Kučerová, Jarmila: Akvizice odborné literatury. In: Knihovna Národního muzea. Praha : Národní muzeum, 1999, s. 33 - 36.
 • Kučerová, Jarmila. Akvizice odborné literatury v Knihovně Národního muzea. In Knihovny současnosti 2008 : Sborník z 16. konference, konané ve dnech 16.–18. září 2008 v Seči u Chrudimi. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2008. s. 147-152. ISBN 978-80-86249-0.
 • Kučerová, Jarmila. Co nového ve výměně publikací. In: 23. celostátní akviziční seminář SDRUK, konaný  17.10.2013 v Havlíčkově Brodě [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-akvizici/clanek/23-akvizicni-seminar/
 • Kučerová, Jarmila. Výměna publikací Knihovny Národního muzea v letech 1990–2010. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie, 2011, 56(1-2), s. 15-19. ISSN 0036-5351.
 • Kučerová, Jarmila. Mezinárodní výměna publikací: stručný průvodce pro muzejní knihovny[online]. Praha: Národního muzeum, 2005 [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: Stručný průvodce mezinárodní výměnou publikací pro muzejní knihovny