Z důvodu povinně prováděné inventarizace přestěhovaného knihovního fondu poskytujeme výpůjční služby v omezené míře.


Fondy

Dokumenty z oddělení základní knihovny se půjčují do studovny v Historické budově Národního muzea v Praze nebo v ÚDT II. v Terezíně, objednávky viz Katalogy a databáze.

Sbírkové fondy z oddělení rukopisů a starých tisků se půjčují výhradně ve studovně ÚDT II. v Terezíně, kromě unikátů starých tisků, které se půjčují ve studovně Historické budově v Praze (zatím uzavřena); objednávky viz Objednávky rukopisů a starých tisků, objednávky digitálních kopií. 

Sbírkové fondy z oddělení knižní kultury se půjčují ve studovně ÚDT II. v Terezíně, objednávky viz Objednávky z fondů Oddělení knižní kultury, objednávky digitálních kopií.


Rozdělení signatur oddělení základní knihovny dle depozitářů:

  • Zbraslav: signatury 1–29, 33–100, 109–116.

Expedice knih z depozitáře na Zbraslavi je z provozních důvodů omezena.

  • Depozitář ÚDT II. v Terezíně: sig.: 101–108, 133–200, 220–260, 300–309, 500 a násl., Peruc P, R I-II, R V-VIII, R XIII, R XV-R XVI, S I-V, Umění a knižní celky, viz seznam Aktuality, expedice 2× měsíčně; více informací ve studovně.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Služby

Poskytujeme prezenční výpůjční služby, reprografické služby (tištěné a digitální kopie), zápůjčky na výstavy a meziknihovní výpůjční službu (MVS).

 

Další studovny Knihovny NM

 

Vážení badatelé,

studovna je uzavřena z důvodů stěhování hlavního depozitáře.

Děkujeme za pochopení

 

Studium sbírek z odd. knižní kultury je možné u kurátorů v Nové budově NM, viz elektronická objednávka

 

Otevírací doba výpůjčního protokolu pro zaměstnance od 15. června 2020:

Pondělí: 9.00 - 13.00

Středa:   9.00 - 13.00

 

 

Kontakt:

tel.: 224 497 342 
e-mail: vypujcniprotokol@nm.cz

Ke stažení

Konečná Jana, Mgr.

Vedoucí oddělení služeb, knihovnice
E-mail: jana.konecna@nm.cz
Telefon: 224 497 334

Černá Kateřina, Mgr.

zástupkyně vedoucí, knihovnice
E-mail: katerina.cerna@nm.cz
Telefon: 224 497 651

Straková Blažena

Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu
E-mail: blazena.strakova@nm.cz
Telefon: 224 497 653

Božovská Marta, Bc.

Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu, MVS
E-mail: marta.bozovska@nm.cz
Telefon: 224 497 652

Paroulek David

Digitalizační pracoviště, správce webu KNM
E-mail: david.paroulek@nm.cz
Telefon: 224 497 339

Petrásek Adam, Bc.

objednávky digit. kopií, povolení k publikaci
E-mail: adam.petrasek@nm.cz
Telefon: 224 497 158

Související badatelny