Nejstarší doložené noviny z území Koruny české pocházející z dílny dvorní knihtiskařky Ludmily Sedlčanské st., byly vydány v roce 1659 a jsou uloženy v Knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Na tento exemplář navazuje tisk novin ze sbírky oddělení časopisů pocházejí ze stejné dílny, s názvem Extraordinary Wochentliche Postzeitung z 26. ledna 1664. Exemplář dochovaný ve sbírce časopisů má v hlavičce Merkura, posla bohů a text pojednává o bojích s Turky na území dnešního Rakouska.

První česky psané noviny u nás se objevily v Praze na počátku 18. století. Jmenovaly se Český postilion neboližto Nowiny české, od 4. února roku 1719 je vydával pražský knihtiskař Karel František Rosenmüller. Vycházely dvakrát týdně a dočteme se v nich o událostech v zahraničí i o životě pražské společnosti. Knihovna Národního muzea opatruje řadu ročníků nejstarších českých novin, včetně toho nejvzácnějšího prvního. Roku 1786 na ně navázaly Schönfeldské císařské královské pražské noviny, jejich redaktorem byl Václav Matěj Kramerius. V roce 1789 se osamostatnil a začal vydávat Krameriusovy císařské královské Pražské poštovní noviny. Ve sbírce oddělení časopisů se nachází svazky obou uvedených novin včetně prvních ročníků.

Z tiskařské dílny Gottlieb Haase Söhne pochází dlouhá řada K.K. privilegirte Prager Zeitung počínající v roce 1814. Od 1. ledna 1825 vydává stejný původce v jazyce českém Pražské noviny.

Na sbírku nejstarších novin plynule navazuje knihovní fond oddělení časopisů.