Generální ředitel

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
sekretariat@nm.cz
Tel.: 224 497 310, 224 497 312

Statutární zástupce generálního ředitele

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
martin_sekera@nm.cz
Tel.: 224 497 344

Kancelář generálního ředitele Národního muzea

Vedoucí: Mgr. Patrik Košický
patrik_kosicky@nm.cz
Tel.: 224 497 156

Mgr. Blanka Uřidilová
blanka_uridilova@nm.cz 
Tel.: 224 497 312

Bezpečnostní ředitel

Miroslav Pastrňák
miroslav_pastrnak@nm.cz
Tel.: 224 497 457

Oddělení interního auditu

Vedoucí: Ing. Zdeněk Semerád
audit@nm.cz
Tel.: 224 497 465

Oddělení vnějších vztahů

Vedoucí: Mgr. Lenka Boučková
lenka_bouckova@nm.cz
Tel.: 224 497 250

Komunikace s médii: MgA. Šárka Bukvajová
sarka_bukvajova@nm.cz
Tel.: 224 497 116

Správa webových stránek Národního muzea: Veronika Urbanová, BBus.
webmaster@nm.cz
Tel.: 224 497 442

Oddělení marketingu

Vedoucí: Ing. Eva Ruferová
eva_ruferova@nm.cz
Tel.: 224 497 178
 
Ing. Aleška Doušová
aleska_dousova@nm.cz
Tel.: 224 497 141

Oddělení – Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Vedoucí: PhDr. Ing. Petra Štůlová, Ph.D.
petra_stulova@nm.cz
Tel.: 224 497 373

Bc. Jana Bitljan, DiS.
jana_bitljan@nm.cz
Tel.: 224 497 177

Mgr. Michaela Smidová
michaela_smidova@nm.cz
Tel.: 224 497 393

Redakce časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
Kontakt: muzeum@nm.cz, tel.: 224 497 373
Vedoucí redaktor časopisu: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.