Generální ředitel

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
sekretariat@nm.cz
Tel.: 224 497 310, 224 497 312

Statutární zástupce generálního ředitele

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
martin_sekera@nm.cz
Tel.: 224 497 344

Sekretariát generálního ředitele NM

Vedoucí: BcA. Lucie Marvanová
lucie_marvanova@nm.cz
Tel.: 224 497 309

MgA. Adéla Kristejnová
adela_kristejnova@nm.cz 
Tel.: 224 497 318

Bezpečnostní ředitel

Miroslav Pastrňák
miroslav_pastrnak@nm.cz
Tel.: 224 497 457

Oddělení interního auditu

Vedoucí: Ing. Zdeněk Semerád
audit@nm.cz
Tel.: 224 497 465

Obchodní oddělení

Vedoucí: MgA. Lea Matvijová
lea_matvijova@nm.cz
Tel.: 224 497 449

Oddělení vnějších vztahů

Vedoucí: Mgr. Lenka Boučková
lenka_bouckova@nm.cz
Tel.: 224 497 250

Komunikace s médii: MgA. Šárka Bukvajová
sarka_bukvajova@nm.cz
Tel.: 224 497 116

Správa webových stránek Národního muzea: Veronika Urbanová, BBus.
webmaster@nm.cz
Tel.: 224 497 442

Oddělení marketingu

Vedoucí: Ing. Eva Ruferová
eva_ruferova@nm.cz
Tel.: 224 497 178
 
Ing. Aleška Doušová
aleska_dousova@nm.cz
Tel.: 224 497 141

Úsek pro práci s veřejností

Oddělení – Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Redakce časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
Kontakt: muzeum@nm.cz
Tel.: 224 497 177
Vedoucí redaktor časopisu: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit

Pověřen řízením: Mgr. František Tymr
frantisek_tymr@nm.cz
Tel.: 224 497 471

Oddělení – Referát strategií návštěvnické péče