Výstava představuje fenomén českého vystěhovalectví a krajanství. Sám Vojta Náprstek strávil téměř deset let ve Spojených státech, aby se vyhnul perzekuci kvůli účasti na revoluci roku 1848. I po návratu do Čech se ale o tamější dění zajímal, udržoval s krajany spojení a navazoval nové kontakty. Dům U Halánků se stal místem, kde měly návštěvy z ciziny téměř povinnou zastávku a mohly se vždy spolehnout na vřelé uvítání pána domu. Náprstkův zájem se neomezoval jen na americké vystěhovalce, ale měl přehled i o krajanech v jiných koutech světa. Ve dvou vitrínách jsou představeny předměty související s tímto fenoménem. Čelní místo mezi krajany zaujímal vystěhovalecký agent, úspěšný podnikatel a Náprstkův přítel Alois Kareš (18221885), díky němuž se za oceán úspěšně dostalo velké množství Čechů. 

Výstava je z cyklu Svět ve vitríně, který formou krátkodobých výstav představuje zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu Náprstkova muzea. 

Fotoalbum