Když roku 1873 zemřela matka Vojty Náprstka Anna Fingerhutová, myslela ve své závěti na syna a jeho sen zřídit muzeum. Ačkoliv sbírat předměty začal Vojta už o deset let dříve, úmrtí jeho matky znamenalo jistý předěl a oficiálně se jako založení muzea uvádí právě rok 1873. Přednáška představí nejen původní podobu muzejních sbírek, ale i osudy některých osobností, které s nimi byly spjaté. Sama Anna Fingerhutová totiž byla během svého života zdatnou obchodnicí, mecenáškou a známou podporovatelkou chudiny. Díky tomu, že se stala jednou z nejbohatších pražských měšťanek, měl její syn dostatečné finanční zázemí, aby se mohl věnovat svým zálibám a položit tak základ v Čechách unikátnímu muzeu mimoevropských kultur.

Přednáší: Pavla Hubáčková
Místo konání: přednáškový sál ve 3. patře Náprstkova muzea


Vstupné: 50 Kč