Kořeny některých typických stereotypů, které si spojujeme s koloniálním či postkoloniálním diskursem, mohou ležet v dobách mnohem starších. Středověk, zejména ten raný, je obdobím, které si spojujeme s pojmem „stěhování národů“. Ten je sám přitom zatížen problematickými konotacemi a v žádné své části pravděpodobně příliš nepostihuje podstatu souvisejících dějů. Další podobný stereotyp, do tohoto obrazu zapojený, tkví dokonce až v antické historii. Představa a popis nájezdníků jako „barbarů“ je součástí systému uvažování o světě, který byl pro středověk typický a replikuje ho i doba novověká, spojená s kolonializmem a postkoloniálním světem.

Akce se koná v rámci přednáškového cyklu „Základní problémy současného post-kolonialismu“.

Přednáší: Jakub Izdný (Ústav českých dějin FF UK)


Vstupné: zdarma