Muzea v Česku procházejí důležitou diskuzí o budoucí podobě sbírek, a to nejen s ohledem na vystavování předmětů, ale i jejich navracení. Nejvíce patrné je to v prostředí etnografických muzeí, která se vyrovnávají s požadavky na restituce ze zemí a oblastí, které byly v minulosti kolonizovány. Pozici Česka je však nutné vnímat v historických globálních vazbách, a proto jsme v rámci spolupráce Akademie výtvarných umění a Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur pozvali na přednášku a následnou diskuzi odborníka na koloniální historii Rakouska Waltera Sauera z Ústavu pro hospodářské a sociální dějiny na Vídeňské univerzitě. 

Jakou roli hrála habsburská monarchie v evropské expanzi do zámoří? Tato otázka zůstávala v rakouské i mezinárodní historiografii dlouho stranou zájmu. Teprve v posledních letech se jí badatelé a badatelky začali zabývat víceméně systematicky. Současná diskuze souvisí s kontroverzemi, jež se týkají restitucí etnografických předmětů v muzeích a přetrvávajících koloniálních stop ve společnosti, kultuře a mentalitě lidí. Podobně jako jiné evropské země hodlá Rakousko přijmout zákon o tom, jak nakládat s uměleckými díly a předměty ve spolkových muzeích získaných v koloniálních podmínkách. 

Prof. Walter Sauer, v důchodu, působí jako docent na Vídeňské univerzitě v Rakousku. Jeho četné publikace se zabývají rakouskými koloniálními dějinami, vnímáním Afriky a afrických kultur v umění a literatuře a historickým i současným vývojem v jižní Africe. V uplynulých dvou letech je členem poradního výboru rakouské vlády pro vypracování směrnic pro sbírky získané v koloniálním kontextu. 

Přednáška bude v angličtině. 


Vstupné: zdarma