Aztékové byli první z vyspělých kultur Ameriky, s níž se setkali a kterou si podrobili evropští dobyvatelé. Sice pouze završili dlouhou řadu kulturních tradic v dnešním centrálním Mexiku a řada prvků jejich kultury rozhodně nebyla „originální“, osobitý však byl způsob, jímž tyto prvky spojili do dynamického a velmi životného celku. Zprávy o Aztécích vzbudily v Evropě rozporuplné reakce. Dvořané španělského krále žasli nad poklady zlatých a stříbrných ozdob z vydrancovaných aztéckých paláců. Katolické misionáře děsilo krvavé divadlo lidských obětí a rituálního kanibalismu. Historikové se dodnes přou, jak se mohla velkolepá říše, ovládající velkou část dnešního Mexika, stát tak snadnou kořistí. Pokud se tedy pokusíme rozplést tento historický příběh, dovíme se mnoho nejen o Aztécích a jejich životě, ale také pochopíme, v čem byla renesanční Evropa v globálním kontextu unikátní a proč byli Evropané při svých výbojích tak úspěšní. Zvláštní pozornost bude věnována aztéckým bojovým technikám a vysvětlení, proč dokázali španělským dobyvatelům tak dlouho a úspěšně vzdorovat. Opomenout nemůžeme ani ohlasy, jaké pád Aztéků vyvolal dokonce i v českých zemích.

Přednáší: Markéta Křížová
Vstupné: 30 Kč
Vstupenku je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.


Prosíme účastníky přednášky, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Při příchodu musí všichni účastníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).