Intermediální performance Gutta je jednou větví mnohovrstevnatého projektu pojmenovaného po ženě z Yorubských kmenů, která vystupovala se skupinou tzv. „dahomejských Amazonek“ v Praze v roce 1892 v rámci tzv. etnografických show. Gutta v Praze onemocněla a po pár dnech zemřela. Pohřbili ji 21. září 1892 na Olšanském hřbitově. O dva roky později její ostatky vykopal antropolog a lékař Jindřich Matiegka a uložil je do univerzitní sbírky, ze které se později formovala expozice Hrdličkova muzea člověka v Praze. Tam je Guttina kostra k vidění dodnes. 

Akce se uskuteční v Historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea.
Kapacita omezena na 30 míst.
Délka: 40 minut
Performance proběhne  v českém jazyce.
Koncept: Ludomir Franczak (Pl)
Dramaturgie: Sára Märc
Performují: Ludomir Francak a Sára Märc
Spolupráce/Cooperation: Zuzanna Berendt, Johanna Berg, Dominika Czarnecka, Marcin Dymiter, Filip Herza, Agáta Hrnčířová, Anna Majewska, Clemens Radauer, Ida Ślęzak, Louise Steinman
Partneři projektu: Cross Attic/Praha, Studio ALTA/Praha, Pracownia Kuratorska/Cracow, Bazaar Festival/Praha
Finanční podpora: VARP PA program - Visegrad Funds, MKČR, Praha 7
 

Vstupné: 90 Kč