Přednáška zasadí vznik Náprstkova muzea do širšího politicko-sociálního kontextu. Druhá polovina 19. století byla v Evropě dobou vzniku mimoevropské antropologie jako etablovaného vědeckého oboru, zároveň ale také dobou koloniální expanze, při jejíž legitimizaci a realizaci antropologie výrazně napomáhala. Antropologická muzea plnila zároveň roli „chrámů vědy“ i depozitářů „trofejí“ získaných z mimoevropských prostorů. Jak se toto vše odrazilo v muzeu, jehož vznik na první pohled motivovaly cíle zcela jiné? A jaká je budoucnost evropských antropologických muzeí v situaci zásadní revize kolonialistického pohledu na svět?


Přednáší: prof. Markéta Křížová, Ph.D.

Panelová diskuse: Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D., RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., prof. Markéta Křížová, Ph.D.

Vstupné: zdarma