Na příkladu Vojtěcha Náprstka a Emila Holuba ukáže autor, jakým způsobem oba utvářeli dobový koloniální diskurz. Bude sledovat, jak se jejich výklad mimoevropských etnik, který byl více méně ambivalentní, odrážel v jejich sbírkové činnosti a způsobu prezentace sbírek skrze výstavní aktivity. V obecnější rovině pak poukáže na různé způsoby prezentace mimoevropského umění, jejich motivace a smysl.


Přednáší: doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

Diskutují: Vjera Borozan, Zbyněk Baladrán, Vít Havránek

Vstupné: zdarma

Proč si koupit vstupenku online
U turniketu načtete QR kód a ušetříte čas strávený ve frontě
Vstupenka je platná 30 dní, můžete přijít kdykoliv
Zaplatíte pohodlně kartou