Jméno Emil Holub zná téměř každý, jedná se o našeho snad nejznámějšího cestovatele. Výstava si neklade za cíl zprostředkování komplexního pohledu na jeho osobnost, ale otevření otázek, směřujících k přítomnosti. Například – jak dnes vnímáme Emila Holuba a aktivity, které jsou s ním spojené? Či jak toto vnímání ovlivňují nejrůznější mýty a legendy?

Výstavou Emil Holub vás provede její autor Tomáš Winter.


Vstupné: 50 Kč + cena běžné vstupenky do muzea
Vstupenky je možné zakopupit on-line nebo na pokladně.