Říká se, že krása tkví v oku pozorovatele, zároveň má však každá kultura a epocha svůj vlastní obecně přijímaný ideál, kterého se snaží dosáhnout. Ideály jsou to různé – někdy k jejich docílení stačí nalíčit se, patřičně se obléknout, učesat a ozdobit šperky, ale mnohdy jde o zásahy nevratné, které tělo trvale poznamenají, či dokonce deformují. Důležitou roli hraje i příležitost. Zatímco některé zdobení je vyhrazeno pro slavnostní okamžiky, ke kterým typicky patří přechodové rituály jako například vstup do dospělosti, svatba nebo pohřeb, jiné formy se nosí ve všedních dnech. Shodnout se však můžeme na tom, že není na světě lidského společenství, kterému by byl zevnějšek naprosto lhostejný.

Tématem malé výstavy z cyklu Svět ve vitríně jsou tentokrát předměty, jimiž se příslušníci jednotlivých kultur zdobili či zdobí. K vidění jsou i zobrazení ideálu krásy. Vystaveny jsou šperky, obuv a módní doplňky, ale i pomůcky používané ke zkrášlování, jako například zrcátka, nádobky na líčidla či hřebeny. Výstavka zahrnuje exponáty z Číny, Japonska, Koreje, Afriky, Indie, Blízkého východu, Střední a Jižní Ameriky, ale i předměty z Náprstkova inventáře, které reprezentují středoevropský měšťanský vkus 2. poloviny 19. století.

Výstava je z cyklu Svět ve vitríně, který formou krátkodobých výstav představuje zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu Náprstkova muzea.

Otevírací doba

Pondělí zavřeno
Úterý 10:00  -  18:00
Středa 09:00  -  18:00
Čtvrtek 10:00  -  18:00
Pátek 10:00  -  18:00
Sobota 10:00  -  18:00
Neděle 10:00  -  18:00

Vstupné

Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.

Celý objekt

Základní 120 Kč
Snížené Platí pro:
– seniory 65+
– mladistvé 15–18 let
– držitele průkazů ISIC, ITIC
– studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
80 Kč
Školní Školní výpravy bez lektora (15–26 let)
– organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
– až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
40 Kč/osoba
Děti do 15 let Pouze v doprovodu dospělé osoby ZDARMA

E-vstupenka vás opravňuje k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu.

Zdarma (vstupenky dostupné pouze na pokladně): dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé karet: ICOM, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card, zaměstnanec PO MKČR (+ 3 os.)

Doplňující informace ke vstupenkám


Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky.

E-vstupenka vás opravňuje k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu.

Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Fotoalbum