Mapuche jsou dnes nejpočetnějším chilským indiánským etnikem. Přežití a kontinuita jejich kultury však byly vykoupeny draze. S příchozími Španěly a následně Chilskou republikou vedli Mapuche tři století bojů a stali se tak nejdéle vzdorujícím původním etnikem amerického kontinentu.

Výstavka představuje ukázky materiální kultury Mapuche, shromážděné ve sbírkách Náprstkova muzea za více jak sto dvacet let. V mapuchském uměleckém řemesle se mísí všední a nevšední, profánní a tajemné. Kovotepectví Mapuche je pozoruhodným příkladem přetvoření soudobých mincí ve šperk, který se vyjímá na tradičním černém ženském oděvu. Proslulé mapuchské tkalcovství představuje nejdůležitější symboly a barvy: bílou, černou a červenou. Nádoby z kravských vemen a hlav dokládají schopnost indiánského venkova využít bezezbytku veškerý produkt chovatelství. Ceremoniální předměty odkazují k důležité slavnosti ngillatun a rituální hře palin.

Pracovníci Náprstkova muzea podnikli v 60. letech 20. stol. mezi Mapuche hned několik terénních výzkumů. Za podstatnou část sbírky vděčí muzeum Milanu Stuchlíkovi, jednomu ze zakladatelů československé antropologie, který strávil společně se svou rodinou mezi Mapuche několik let. Vystavené předměty, pokud není uvedeno jinak, pochází od jeho mapuchských přátel z komunity Cholchol a okolních vesnic.  

Výstava je z cyklu Svět ve vitríně, který formou krátkodobých výstav představuje zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu Náprstkova muzea.

Otevírací doba

Pondělí zavřeno
Úterý 10:00  -  18:00
Středa 09:00  -  18:00
Čtvrtek 10:00  -  18:00
Pátek 10:00  -  18:00
Sobota 10:00  -  18:00
Neděle 10:00  -  18:00

Vstupné

Vstupné lze zakoupit na pokladně nebo on-line.

Celý objekt

Základní 120 Kč
Snížené Platí pro:
- seniory 65+
- mladistvé 15–18 let
- držitele průkazů ISIC, ITIC
- studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
80 Kč
Školní Školní výpravy bez lektora (15–26 let)
- organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
- až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
40 Kč/osoba
Děti do 15 let Pouze v doprovodu dospělé osoby ZDARMA

Zdarma: dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé karet: ICOM, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card, zaměstnanec PO MKČR (+ 3 os.)

Platnost online vstupenky je 30 dní ode dne nákupu.

Doplňující informace ke vstupenkám


Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky.

Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Platnost online vstupenky je 30 dní ode dne nákupu.

Fotoalbum