2. polovina 19. století byla v Japonsku érou dalekosáhlých změn, jejichž cílem bylo zemi modernizovat podle euroatlantických vzorů a proměnit ji ve stát, který by byl západními mocnostmi viděn jako rovnocenný partner, s nímž je třeba počítat i na politickém poli. Ačkoliv nejvýrazněji se tyto změny promítly v úředním aparátu a technické modernizaci, jakou bylo budování železnice a průmyslových podniků, měly dopad na celou společnost včetně odívání, měření času či pohledu na společenské uspořádání. Cílem přednášky je představit nejzákladnější reformy, ale i problémy a společenské otázky, které muselo Japonsko v tomto období řešit. 

Přednáší: Adéla Tůmová


Vstupné: 50 Kč
Vstupenku je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.