Královské pohřebiště obklopující pyramidový komplex panovníka Džedkarea je dosud téměř neprozkoumané. Představuje však cenný zdroj informaci o změnách, jež probíhaly v závěru 5. dynastie (24. stol. př. n. l.). Nově objevená hrobka hodnostáře Chuyho, který zastával významné pozice na královském dvoře, přinesla řadu překvapivých nálezů. Patří k nim i zdobená komora v podzemní části hrobky, jež je jednou z nejstarších svého druhu.


Přednáší: Hana Vymazalová
Vstupné: 30 Kč