V polovině 19. století došlo k vojenským střetům mezi Velkou Británií a čchingskou Čínou. Tyto boje vstoupily do historie pod označením „opiové války“. Z Číny se do Evropy dovážel porcelán, hedvábí a čaj, čínský trh však zůstával uzavřen a Číňané měli jen malý zájem o zahraniční výrobky, výjimkou bylo opium. Snahy potlačit obchod opiem, který měl na čínské obyvatelstvo značně negativní dopad, nikoliv pouze zdravotní, vedly k prvnímu válečnému střetu. Tím však jen eskalovalo dlouhotrvající napětí mezi oběma zeměmi, způsobené především rozdílným pohledem na otázky obchodní či diplomatické. Opiové války tak nebyly jen bojem o otázku opia, která se vedla v Číně i v Londýně, ale rovněž kulturním střetem dvou odlišných světů a přístupů. Opiové války ovlivnily vývoj Číny v následujících desetiletích, v určitém směru lze však jejich odkaz nalézt i v dnešní době, ať již se jedná o propagandistický obraz západních obchodníků využívaný čínskými politiky nebo situaci v Hongkongu, který byl až do roku 1997 britským územím získaným v první opiové válce.

Přednáší: Adéla Tůmová


Vstupné: 50 Kč
Vstupenku je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.