Hedvábí patřilo po staletí k nejoblíbenějším, ale také nejdražším textilním materiálům. Chov housenek bource morušového, které produkují hedvábné vlákno, se z Číny rozšířil po celém světě. V několika vlnách se snahy o jeho zavedení objevily i v českých zemích. Chov bource byl považován za vhodnou formu přivýdělku pro široké vrstvy obyvatel, především pro ženy a starší děti. Františka Hansgirgová věnovala v roce 1869 ve své příručce Průvodce dívky a budoucí hospodyně celou kapitolu chovu bource a obracela se ke čtenářkám: Proč by tedy děva nepodnikla ráda pěstování bourců, an taková snaha zaručuje jí dobytí látky, kterouž jiné ženštiny za drahé peníze sobě zaopatřovati musí.

Součástí přednášky bude také ukázka živých housenek. 


Přednáší: Jan Šejbl
Vstupné: 30 Kč

FOTOGRAFIE