Známí jako Dongové mezi chanskou většinou Číňanů, Kamové mluví vlastním jazykem a mají charakteristickou kulturu a tradice. Jedním ze smyslů slova “kam” je skrývat se nebo tajit, což odráží preferovaný́ způsob sebezáchovy skupiny: skrytí se do vzdálených oblastí. Přednáška doplněná videoklipy přiblíží tradiční kamský způsob života, přenos vědomostí skrze písně i zasvěcení do unikátních řemeslných dovedností. Dozvíme se i o současnosti, odchodu a nezájmu mladých a způsobech, jak se kamské řemeslnice přizpůsobily moderním hodnotám a jak zachovávají svoji kulturu.


Přednáší: Marie Anna Lee

Vstupné: 30 Kč