Program večera:

 • 18.00   dr. Emil Holub, cestovatel (1847–1902)
   „To jsme samé trpaslíci proti dr. Holubovi...


  Přednáška připomene neobyčejný život slavného cestovatele, od jehož úmrtí letos uplyne již 120 let. Na jedné straně bezesporu patří k symbolům českého cestovatelství, na straně druhé jej široká veřejnost vnímá především prostřednictvím filmů či divadelních her Járy Cimrmana. Přednáška se zaměří na Holubův život a jeho cesty, které podnikl v letech 1872–1879 a 1883–1887 a pokusí se zhodnotit Holubův význam pro společnost (nejen) 2. poloviny 19. století.

  Přednáší: PhDr. Martin Šámal
   
 • 18.30   Emil Holub, Tři sestry a Cimrman: slavný cestovatel pohledem současnosti

  Emil Holub bezesporu patří mezi nejznámější české cestovatele a jeho popularitu dodnes využívají různé umělecké i reklamní projekty, utvářející a zároveň zkreslující cestovatelův současný obraz, místy až kultovního charakteru.
  Přednáška v tomto kontextu naváže na vystoupení Martina Šámala a otevře otázky, směřující k ryzí přítomnosti. Jak dnes vnímáme Emila Holuba a aktivity, které jsou s ním spojené? Jak toto vnímání ovlivňují nejrůznější mýty a legendy? Jak vnímat Holuba pohledem kolonialistických studií?

  Přednáší: doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

  Vstupné zdarma
  Rezeravce na akci nutná!

Fotoalbum