Na pozadí příběhu mladého básníka se dozvíme o počátcích vystěhovalecké vlny z Čech do USA v 19. století a souvislostech knihovny a salónu Vojty Náprstka s prvotními krajanskými snahami. Silné dojmy z dvouletého amerického pobytu zúročil mladý básník po svém návratu v mnoha fejetonech, povídkách i překladech: další přednáška nám přiblíží i „druhý život“ americké cesty v české literatuře.


Vstupné: zdarma

Fotoalbum