Přednáška je zaměřena na velmi zajímavé téma – žena v islámu. Posluchač bude uveden do základů islámského práva, jejich zdrojů a pramenů, které vymezují vztah ženy a muže. Společně se podíváme na historický vývoj tohoto problému a budeme reflektovat, jak se situace má v současné době. Podíváme se také, jaká reformační hnutí se zasloužila o různé společenské změny v rámci jednotlivých arabských zemí. Přednáška se bude také dotýkat celé řady dalších dílčích témat, která souvisejí s postavením ženy v oblasti severní a východní Afriky, mezi nimi například problém ženské obřízky, rozvod, nebo problematika věna.


Přednáší: Matěj Stahl

Vstupné: 30 Kč