Stejně jako řada dalších aktivit zůstávalo i cestování po dlouhá léta výsadní doménou mužů. Jednalo se o nebezpečnou, časově i finančně náročnou činnost, která byla ženám odpírána, neboť je odváděla od jejich „přirozených“ povinností. Pomineme-li vysoce postavené a dobře situované šlechtičny, možnost cestovat se většímu počtu žen otevřela až v průběhu 19. století. Ani tehdy se však nestala masovou záležitostí. Vydat se coby žena na cestu totiž nadále znamenalo překračovat hranice nejen zeměpisné, ale i společenské.

Smyslem konference Ženy cestovatelky, ženy na cestách je tematizovat fenomén ženského cestovatelství v nejširším možném kontextu.

Termín: 16.–17. 10. 2024
Místo konání: přednáškový sál (3. patro) Náprstkova muzea, Betlémské náměstí 1, Praha 1
Konferenční poplatek: zdarma pro účastníky s příspěvkem a studenty (po předložení potvrzení o studiu), 300 Kč plné vstupné
Organizační výbor konference: Veronika Faktorová (ÚČL AV ČR), Pavla Hubáčková (NM), Ondřej Crhák (NM)

Přihlášky s příspěvkem: zájemce o konferenční příspěvek prosíme o zaslání návrhu ve formě anotace na womenandtravelconference@nm.cz do 31. 7. 2024, více informací naleznete v Call for papers.
Jednací jazyk/jazyk příspěvků: čeština a angličtina
Délka příspěvků: 30 min

Přihlášky bez příspěvku: pomocí formuláře níže

 

Přihláška na konferenci bez příspěvku

Jméno a příjmení
E-mail
Instituce
Telefonní číslo
Účast na konferenci

Ke stažení