Pokračování úkolu

Na fotografii vidíte proslulou českou pěvkyni, která tuto árii nahrála na gramodesku v New Yorku v roce 1915. Poznáte, o kterou pěvkyni se jedná? Napovíme, že její portrét najdeme na bankovce 2000 Kč.

Růžena Maturová Ema Destinnová Amálie Bobková

Zpět na první část