Správná odpověď

Pěvkyně na fotografii, která nahrála v New Yorku v roce 1915 árii, kterou jste měli možnost slyšet, je Ema Destinnová.

Pokračovat na čtvrtý úkol

Zpět na zadání