Přijďte propadnout Gotice!
 
V písařské dílně si sáhneme na faksimile pergamenového manusciptu a poté vypracujeme své iniciály ve věrném gotické tvaru a navrhneme vlastní vitráž. V expresivním cvičení se změníme v sochaře a chrliče a v neposlední řadě budeme zpívat, doprovázet se i tančit na rytmicky výraznou, středověkou hudbu.

Kapacita do konce školního roku naplněna, další termíny od září 2019.
 
Cílenost: 4.–9. třída ZŠ, SŠ (program je vždy modifikován dle věku účastníků)
Délka: 90–100 min
Vzdělávací obor: Hudební výchova, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: exprese, zpěv, rytmus,tanec, vnímání
Výstupy – účastník: kultivuje své estetické vnímání, pohybově a výrazově reaguje na umělecké podněty; zažívá radost z vlastní hudební produkce a tance
Cena: 90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: do 30 žáků
Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738