Druhá fáze projektu souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany zpřístupní ve druhém knižním svazku v chronologickém sledu veškerou jeho korespondenci (odeslanou i přijatou) z let 1863–1874 v jazycích původního zápisu. Korespondence bude vydána podle současných mezinárodně užívaných edičních zásad s podrobnými komentáři včetně kritického aparátu, bibliografie a rejstříku osob a jejich děl, institucí a děl Bedřicha Smetany. Obsáhne nejen korespondenci dochovanou v autografech, fotokopiích, opisech a tiscích, ale také informace o dopisech dnes nezvěstných, získaných rešeršemi dalších pramenů, dochované korespondence a literatury. Edici bude doprovázet úvodní biografická studie (paralelně v češtině, angličtině a němčině) k příslušné etapě Smetanova života a tvorby, ediční zásady a obrazové přílohy. Projekt by měl být dokončen v následujících letech vydáním dalších tří svazků obsahujících zbytek Smetanovy korespondence. Cílem projektu je v knižním svazku zpřístupnit v souladu s mezinárodně užívanými standardy veškerou známou korespondenci Bedřicha Smetany z let 1863–1874 formou kritické edice, opatřené vstupní studií, regesty, komentáři, vysvětlivkami a rejstříky (srov. sv. I, Praha 2016).

Název projektu: Bedřich Smetana: Korespondence II (1863–1874). Kritická edice / Bedřich Smetana: Correspondence II (1863–1874), Critical edition 
Identifikační kód: 18-20361S
Období: 2018–2019
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: konsorciální (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: PhDr. Jana Vojtěšková, CSc.
Další účastníci projektu: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě (Dr. Ralph Beveridge)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Tištěná publikace: Bedřich Smetana: Korespondence, II (1863–1874). Kritická edice / Bedřich Smetana: Correspondence, II (1863–1874), Critical edition

Hlavní řešitel

Vojtěšková Jana, PhDr., CSc.

Vědecká a výzkumná pracovnice
E-mail: jana.vojteskova@nm.cz
Telefon: 257 257 727

Fotoalbum