Grantový projekt zahrnuje několik aplikací izotopové analýzy, které přispívají ke zpřesnění informací o stravě a hospodářských praktikách minulých populací. Základním metodologickým postupem je analýza stabilních izotopů uhlíku a dusíku na souboru antropologického a archeobotanického materiálu. Projekt je zaměřen na raně středověkou populaci Moravy, konkrétně na období Velké Moravy a navazuje na dosavadní poznatky izotopové analýzy, antropologie, archeologie aarcheobotaniky. Projekt sleduje tyto hlavní cíle: 1) Detailně analyzovat výživu sledované populace v dětství. Využití tzv. mikrovzorkování zubních tkání přitom umožňuje sledovat změny stravy v průběhu raných období života včetně načasování a průběhu největší potravní změny v lidském životě – odstavení dítěte a jeho přechodu na pevnou stravu. Druhým cílem je pak definovat izotopovou charakteristiku rostlinných potravních zdrojů – zejména obilovin – s pomocí měření izotopových hodnot v rostlinných makrozbytcích. To umožní jednak zpřesnit rekonstrukci stravy tehdejších lidí, jednak popsat některé podmínky, za kterých byly tehdejší plodiny pěstovány – např. intenzitu hnojení či ne-/dostatek vláhy. A konečně třetím cílem projektu je zmapovat potenciální vliv fyziologických a patofyziologických faktorů na izotopové hodnoty v kostním kolagenu a tím zvýšit výpovědní hodnotu izotopových dat v archeologickém kontextu. Ke splnění tohoto cíle budou měřeny izotopové hodnoty v moderním (19.-20. století) referenčním souboru lidských kosterních pozůstatků se známými  osteobiografickými údaji jako je věk, zaměstnání, příčina smrti, chronické onemocnění atd.

Název projektu: Zpřesnění rekonstrukce stravy minulých populací na příkladu středověké Moravy
Období: 2019–2021
Poskytovatel: Grantová agentura České Republiky
Typ projektu: Standardní grant
Řešitel za NM: Mgr. Sylva Drtikolová Kaupová, Ph.D.

Předpokládané výsledky/výstupy:
6x publikace v odborném periodiku (3x kategorie Jimp, 3x kategorie Jsc)

Kaupová Sylva, Mgr., Ph.D.

Zástupkyně vedoucího oddělení, kurátorka
E-mail: sylva.kaupova@nm.cz
Telefon: 224 497 848