Myšlenku vybudovati České průmyslové muzeum nosil v hlavě Vojta Náprstek od roku 1862, ale teprve odkaz jeho matky mu zajistil finanční prostředky k realizaci. V roce 1874 otevřel v Praze poprvé své soukromé České průmyslové muzeum, které představovalo jak novinky ze světa techniky, tak i didaktické pomůcky pro školy a kuriozity, které dostal od českých cestovatelů. Tyto artefakty měly dokumentovat technickou zručnost  a formu zpracování přírodních materiálů domorodými tvůrci. Přibývajícími léty dary cestovatelů a krajanů početně převážily, a když Vojta  Náprstek nechal v 80. letech pro muzeum postavit i novou budovu, bylo muzeum spíše národopisné, i když název "průmyslové" si podrželo až do 30. let 20. století. Přednáška vás seznámí s historií muzea i s osobností jeho zakladatele.


Přednáší: Milena Secká
Vstupné: 30 Kč

Vstupenky je možné pouze zarezervovat, či zakoupit on-line nebo na pokladně Náprstkova muzea.