Zaměstnanci Knihovny Národního muzea se v roce 2021 podíleli na řešení 1 souborné výzkumné oblasti zaměřené na historické knihovní fondy a v rámci této oblasti řešili 10 výzkumných cílů podpořených z institucionální podpory (IP DKRVO). Kromě těchto cílů se dále podíleli na řešení 1 projektu aplikovaného výzkumu programu NAKI. Výsledky výzkumu byly publikovány formou 14 publikačních výstupů a vykázány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Z těchto výsledků byly 2 odborné knihy a 5 odborných článků.

Za zmínku stojí výsledek aplikovaného výzkumu specializovaná mapa s odborným obsahem a vydání obsáhlé studie, edice a překladu německého znění pamětí Jindřicha Hýzrla z Chodů, ve druhém svazku doplněné zmenšeným faksimile. Pro veřejnost bylo realizováno celkem 5 tuzemských výstav, mediální prezentace se nově uskutečnily také formou podcastů Tajemství Národního muzea.

Projekty NAKI

Probíhající projekty:

Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (období: 2018–2022; řešitel za NM: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.)

Popularizace vědy

V roce 2021 Knihovna Národního muzea v oblasti popularizace vědy a výzkumu realizovala 6 přednášek pro veřejnost, 2 popularizační projekty (např. putovní výstava u příležitosti 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka). Vyšla 1 popularizační publikace, 15 popularizačních článků v tisku a online, a také přes 50 příspěvků na facebookové stránce Knižní kultura, kromě toho byly uskutečněny 2 mediální výstupy a připraveny 2 podcasty Národního muzea.


Výstava Moderní knižní obálky z muzejní knihovny
ve výstavním sále Knihovny Národního muzea


Pro knihy, pro sbírku pro radost – XVI. Trienále českého
ex libris 2020 ve výstavním sále Knihovny Národního muzea


Výstava Slezské zámecké knihovny na státním zámku Hradec nad Moravicí


Výstava V nejhlubší úctě na státním zámku Kozel