Zaměstnanci Náprstkova muzea se v roce 2021 podíleli na řešení 2 souborných výzkumných oblastí zaměřených na archeologii a etnografii a v rámci těchto oblastí řešili 4 výzkumné cíle podpořené z institucionální podpory (IP DKRVO).  Výsledky výzkumu byly uplatněny formou 3 publikací. Podařilo se dokončit i publikaci Ferdinand Pravoslav Náprstek – labužník života. Edičními poznámkami a fotopřílohou publikaci doplnil Jan Šejbl za zemřelou autorku Milenu Seckou, která odešla uprostřed rozdělané práce na rukopisu. Dále vyšla publikace Batik: Traces through time, která se zabývá sbírkou textilií z Jávy, a dále dvojjazyčná publikace Stříbrná a modrá: šperky z Číny v Náprstkově muzeu. Výsledky výzkumu formou 6 odborných článku a monografie byly vykázány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Pracovníci Náprstkova muzea se dále podíleli na 1 projektu GAČR a 2 interních vědeckých projektech Národního muzea.

V rámci výzkumného úkolu projektu GAČR Stavební program krále Natakamaniho a královny Amanitore se v roce 2021 uskutečnily tři výzkumné cesty.  Na jaře roku 2021 Archeologická expedice do Wad Ben Naga realizovala výroční 20. výkopovou sezónu. V rámci sezóny byly odkryty části Esetina chrámu (WBN 300), které byly v roce 1844 prozkoumány pruskou královskou expedicí. Výzkumy v této části chrámu umožnily archeologicky kontextualizovat předchozí výzkumy, především tzv. oltář A, jehož „dvojjazyčné nápisy“ zásadně přispěly k rozluštění merojského písma. Následně se výzkumy soustředily na hlavní svatyni chrámu, kde byla objevena jedinečná socha zbožštělé merojské královny. V zadním traktu chrámu byl objeven více než tunový „lví oltář“ (v merojské archeologii doposud známý pouze z ikonografických pramenů). Nalezené předměty byly na konci jarní sezóny transportovány do Súdánského národního muzea. Hned tucet nově objevených předmětů bude zakomponován do nově připravované stálé expozice Súdánského národního muzea. Súdánská památková správa tento objev považuje za nejvýznamnější v posledních dvou desetiletích.

Projekty GAČR

Probíhající projekty:

Stavební program krále Natakamaniho a královny Amanitore (období: 2018–2021; řešitel za Národní muzeum: PhDr. Pavel Onderka)

Interní granty

Probíhající projekty:

Výstavy v Náprstkově muzeu jako součást kulturní diplomacie  v letech 1948–1989  (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Ondřej Crhák)

Fenomén dřevořezů muša-e v díle Utagawy Kunijošiho (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Adéla Tůmová)

Popularizace vědy 

I přes to, že přednášky a akce pro veřejnost bylo možné pořádat až po uvolnění opatření spojených s pandemií v druhé polovině roku, podařilo se realizovat 5 popularizačních přednášek. Dále byly publikovány 2 popularizační články. Pracovníci Náprstkova muzea se též podíleli na komentovaných prohlídkách v rámci výstav Sluneční králové a Tváře války.

Účast pracovníků na konferencích

  • Šejbl, J.: Hříšná exotika A. V. Nováka. – Orientalia Antiqua Nova; Česká republika, Plzeň; 30. 4. 2021. O (2019–2023/19.III.b)
  • Šejbl, J.:  Afrika láká... Zájezd učitelů do severní Afriky v roce 1936 a digitální svět. – Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě; Česká republika, online; 30. 11. 2021. O (DKRVO 2019–2023/19.III.b)
  • Crhák, O.: Výstavy o Vietnamu v Náprstkově muzeu jako součást kulturní diplomacie a československo-vietnamských vztahů. – Orientalia Antiqua Nova; Česká republika, Plzeň; 30-4-2021. O (IG)