Události z let 1915 a 1916, kdy mladoturecká diktatura zavraždila více než milion arménských a asyrských obyvatel Osmanské říše, jsou úzce spojeny také s evropským imperialismem. Dějiny Osmanské říše v 19. a na počátku 20. století jsou dějinami modernizace a zároveň úpadku na periferii evropského „koncertu velmocí“. Jednám z cílů přednášky je načrtnout, jak evropský a osmanský imperialismus institucionálně a technologicky ovlivnily mladotureckou politiku a jaké jsou meze toho přístupu. Zaměříme se také na svědectví evropských a amerických svědků genocidy a jejich roli v současné historiografii. V závěru pak budeme věnovat pozornost antiimperialistickým diskurzům v rámci popírání genocidy v Turecké republice.

Akce se koná v rámci přednáškového cyklu „Základní problémy současného post-kolonialismu“.

Přednáší: Marek Jandák (Ústav soudobých dějin AV ČR)


Vstupné: zdarma