Prostor tzv. třetího světa obsahující státy, které po druhé světové válce, a zejména v 60. letech, získaly nezávislost, byl významným dějištěm studené války. O tomto více než čtyři dekády trvajícím konfliktu často uvažujeme jako o sérii několika „horkých událostí“ mezi dvěma supervelmocemi, a nahlížíme na ně optikou „velkých diplomatických dějin“. Tato přednáška se zaměří na dosud trochu upozaděné aktivity menších států východního bloku (Československa) v tzv. třetím světě, zejména v Africe. Pozornost bude soustředěna především na expertní výměny mezi socialistickým Československem a africkými státy – motivaci státu, expertů, jejich výběr, přípravu a každodenní život v cizině.