Program letního kina najdete na webu www.letnikinokinska.cz
 
Pořadatelem letního kina je společnost D1film a Klára Khine Production ve spolupráci s Národním muzeem, Kinoservisem a FAMU.
Pod záštitou: MgA. Hany Třeštíkové – radní pro kulturu HMP, Mgr. Renáty Zajíčkové – starostky MČ Praha 5 a Bc. Lukáše Herolda – místostarosty MČ Praha 5
Podpora: MČ Praha 5