Přednáška představí nejnovější výzkumy expedice Národního muzea působící na súdánské archeologické lokalitě Wad Ben Naga. V roce 2018 expedice zahájila odkryv rozsáhlé chrámové stavby, kterou se o rok později podařilo identifikovat jako chrám zasvěcený bohyni Eset, postavený královskou dvojicí – králem Natakamanim a královnou Amanitore v 1. stol. n. l.


Přednáší: Pavel Onderka
Vstupné: 30 Kč