Takzvané „indiánské války“, tedy střety americké armády a osadníků s původními obyvateli prérií, patří k nejznámějším, nejbarvitějším, ale také nejkontroverznějším etapám dějin Spojených států. Během dlouhých desetiletí ozbrojených střetnutí a násilí páchaných oběma stranami docházelo ale také ke vzájemnému kulturnímu obohacování. Indiánské války měly i svou obchodní stránku. Během přednášky budeme sledovat osudy významných náčelníků i bezejmenných bojovníků, seznámíme se s válečnou taktikou a připomeneme si slavná střetnutí i tragický konec posledního indiánského odporu u potoka Wounded Knee.

Přednáší: Markéta Křížová


Pravidla návštěvy přednášek v souvislosti s opatřeními proti šíření epidemie covid-19:

Všichni účastníci starší 18 let musí prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).


Vstupné: 50 Kč
Vstupenku je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.