Přednáška Terénní etnografický výzkum lidového stavitelství, která měla proběhnout 30. 3. od 17 h. v Národopisném muzeu Národního muzea, je z důvodu nemoci přednášejícího zrušena.


Na úvod přednášející objasní zaměření etnografického terénního výzkumu od druhé poloviny 20. století do současnosti a představí terénní výzkum jako speciální etnografickou metodu.

Seznámíme se s významnými představiteli terénního etnografického výzkumu 2. pol. 20. století i se způsoby použití základních metodických přístupů. Vysvětlíme si, jaký význam má terénní etnografický výzkum pro různé obory zabývající se výzkumem, dokumentací, případně prezentací vesnického stavitelství.

Přednášející představí také výstupy a využití výsledků etnografických terénních výzkumů v praxi a jejich konkrétní použití a nastíní problematiku terénních etnografických výzkumů v současnosti (v 21. století) a jejich perspektivu.

Přednáší: Lubomír Procházka, etnolog, Hornické muzeum Příbram

Fotoalbum

Černé údolí, obec Benešov nad Černou, okres Český Krumlov – jeden z domků sloužící k bydlení sklářů, foto L. Procházka, listopad 2008

Černé údolí, obec Benešov nad Černou, okres Český Krumlov – jeden z domků sloužící k bydlení sklářů, foto L. Procházka, listopad 2008

Kolárovo, okres Komárno, SR – lodní dřevěný mlýn na Malém Dunaji, před ústím do Váhu, foto L. Procházka, květen 2010

Kolárovo, okres Komárno, SR – lodní dřevěný mlýn na Malém Dunaji, před ústím do Váhu, foto L. Procházka, květen 2010

Štěkře, obec Dolní Třebonín, okres Český Krumlov – statek s patrovou zděnou renesanční sýpkou, foto L. Procházka, listopad 2008

Štěkře, obec Dolní Třebonín, okres Český Krumlov – statek s patrovou zděnou renesanční sýpkou, foto L. Procházka, listopad 2008

Hradiště – Líčov, obec Benešov nad Černou, okres Český Krumlov – při silnici mezi obcemi uzavřená čtyřboká kamenná usedlost, foto L. Procházka

Hradiště – Líčov, obec Benešov nad Černou, okres Český Krumlov – při silnici mezi obcemi uzavřená čtyřboká kamenná usedlost, foto L. Procházka