První večer bude věnován autorské tvorbě zahraničních romských režisérů v oblasti hraného filmu. V průběhu večera Vás romistka a filmová teoretička Františka Dvorská v dialogu s dramaturgyní Centra Romů a Sintů v Praze Alicí Sigmund Herákovou seznámí s nejvýraznějšími díly romských režisérů s důrazem na tvorbu Tonyho Gatlifa a Arpáda Bogdána. Debata, během níž se dotkneme i obecnějších otázek existence romské kinematografie, bude doplněna o ukázky z hraných filmů vybraných autorů. Po debatě bude následovat prostor pro diskuzi.

Beseda je součástí doprovodných programů projektu Centra Romů a Sintů v Praze podpořeného grantem Norské fondy 2014–2021.


Vstupné: zdarma