Osudy tisíců těch, kteří se rozhodli hledat štěstí za Atlantickým oceánem, byly spojeny se jménem Aloise Kareše (1822–1885). Zasloužil se o vznik proslulé české přepravní kancelář Kareš & Stocký se sídlem v Brémách, která nabízela své služby zájemcům o cestu do Ameriky. Přednáška představí nejen organizaci této kanceláře a nástrahy při cestě do Ameriky, ale i Karešovu snahu založit za oceánem českou kolonii a upevňovat mezi americkými Čechy národní kulturní život. Alois Kareš byl znám také jako štědrý podporovatel českých a moravských institucí. Rozličnými dary obohatil i zoologickou sbírku Národního muzea nebo muzeum svého přítele Vojty Náprstka.

Přednáší: Martin Kareš


Vstupné: 50 Kč