Baroko na vlastní oči, uši, ruce, nohy a v neposlední řadě i hrdlo!
 

Pocity gestem, hudbou i barvou, aneb: „Zveme vás na baroko!“
 
Zážitkový polyestetický projekt, kdy se ponoříme do období baroka, které pak ztvárníme jak dobovým písmem, tak secvičením složitější barokní skladby. Expresí barokně emotivního výrazu bude i hra na sochy a v neposlední řadě i tančení vznešené polonézy. 
Program probíhá v učebně.

Program vede lektorka Marie Šťastná.


Volné termíny: Pro rezervaci termínu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese cmh@nm.cz. Do objednávky uveďte název programu, školy, věk a počet žáků a preferovaný termín včetně času.

 

Volné termíny v roce 2021: 

 • 26. listopadu od 13:00
 • 9. prosince od 13:00
 • 20. prosince od 9:00 nebo 10:30
 • 21. prosince od 10:30

 

Volné termíny v roce 2022: 

 • 12. ledna od 10:30 nebo 13:00
 • 14. ledna od 9:00, 10:30 nebo 13:00
 • 20. ledna od 9:00, 10:30 nebo 13:00
 • 21. ledna od 9:00, 10:30 nebo 13:00
 • 27. ledna od 13:00
 • 28. ledna od 10:30
 • 31. ledna od 9:00 nebo 10:30
 • 2. února od 13:00
 • 4. února od  9:00 nebo 13:00
 • 7. února od 9:00 nebo 10:30
 • 9. února od 10:30 nebo 13:00
 • 11. února od 9:00, 10:30 nebo 13:00
 • 21. února od 9:00 nebo 10:30
 • 23. února od 9:00, 10:30 nebo 13:00
 • 25. února od 9:00, 10:30 nebo 13:00
 • 28. února od 9:00 nebo 10:30 

 

Objednávky: cmh@nm.cz

Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: vnímání, exprese, tanec, zpěv (i vícehlasý), perkuse, architektura

Výstupy žák: kultivuje své estetické vnímání, pohybově a výrazově reaguje na umělecké podněty; zažívá radost z vlastní hudební produkce a tance


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma