Dílna je provázána ptačí tématikou a kombinuje prvky z muzikoterapie i jógy smíchu. Použity jsou aktivity pro veselé vyventilování energie i zklidňující techniky pro koncentraci a uvolnění. Budeme zpívat i dovádět, hrát na perkuse a zvonkohry, aktivně využijeme svou tvořivost, bohatou fantazii, pocity, hlas i celé tělo. 

Program je i nenásilným nácvikem náladu ladících technik (wellbeing). V centru pozornosti je pospolitost a emoční rozvoj vnímáním sebe sama i druhých. Vše je prostoupeno hravostí, dobrou náladou a hudbou. 

Program vede Marie Šťastná. Lektorka je garantovaný muzikoterapeut, pedagog a hudebník.

Volné termíny k objednání od 8. 4. na další čtvrtletí připravujeme.


Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. třída ZŠ

Vzdělávací obor: Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: hudba, hra na perkuse, rytmus, pohyb, intonace, dramatizace, harmonizace, posílení empatie, sebereflexe

Výstupy žák: učí se vnímat sám sebe, pohybově a výrazově reaguje na hudbu, rozvíjí svou vnímavost


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
min. 10, max. 25

Cena
MŠ 500 Kč /třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma; 1. stupeň ZŠ 900 Kč /třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma