Sauna mysli

Wellbeingová zážitková dílna zaměřená na vyladění se pomocí zvuků, hudby a jednoduchých neurobiologicky podložených stabilizační cvičení, která obnovují napětím a stresem narušené soustředění a ostatní kognitivní schopnosti. Budeme pracovat s perkusemi a muzikoterapeutickými nástroji. Vyzkoušíme si techniky pro lepší kontakt se sebou samým i na posílení vztahů ve skupině. Pomocí neverbální komunikace blíže prozkoumáme své pocity a emoce. Na závěr se ponoříme do muzikoterapeutické relaxace s imaginačními prvky. 

Program vede lektorka Marie Šťastná.


Objednávky: online rezervace níže na této stránce
Pokud Vám po objednání nepřijde potvrzovací e-mail, prosíme kontaktujte nás.

Rezervace programu je ZÁVAZNÁ. V případě, že se z jakéhokoli důvodu nemůžete na program dostavit, je nutné rezervaci zrušit na e-mailu programy.cmh@nm.cz, tel. +420 224 497 737.

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny nebo na fakturu (převodem)

Cena: 900 Kč + 40 Kč za každého žáka
Cena zahrnuje i vstup do stálé expozice hudebních nástrojů, kterou si můžete po programu samostatně prohlédnout.

Průběh návštěvy:  Přijďte prosím cca 10 minut před začátkem programu. Po příchodu do muzea se prosím nahlaste na vrátnici a odložte si batohy a bundy v šatně, kde si Vás paní lektorka vyzvedne a odvede na program. Pokladna je otevřená od 10:00. Pokud absolvujete program od 9:00, platbu bude možné vyřídit na pokladně až po programu.

 

REZERVACE TERMÍNU V ČASE OD 9:30

REZERVACE TERMÍNU V ČASE OD 10:30

 

Vzdělávací obor: Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Klíčová slova: hudba, perkuse, relaxace, neverbální komunikace

Výstupy žák: zabývá se expresí vlastních pocitů, dozvídá se o možnostech vnitřního vyladění a uvolnění napětí, vnímá sounáležitost kolektivu, získá konkrétní zkušenost s relaxačními technikami


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
75 minut

Počet žáků
min. 12, max. 27

Cena
40 Kč/žák + 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma