Proměníme se postupně ve všechny čtyři živly, abychom si mohli užít jejich odlišnosti. Se zemí se zakotvíme a všimneme si blíže přírody, s ohněm necháme propuknout svou tvořivost a energii, ale zároveň se ohřejeme o laskavé srdce v nás. Vodu necháme kolíbavě šplouchat i čistit, abychom se pak s vánkem mohli rozletět a užít si svobody. Zakončíme krátkou imaginací, která nám všechny živly znovu připomene. V dílně účastníci vytváří vlastní improvizovanou hudbu na perkuse a bubny, užijí si pohybovou expresi hudby i tematicky provázané hry pro rozvoj hudební vnímavosti, empatie i vlastního prožívání.  

Program vede lektorka Marie Šťastná.

Objednání:

Formulář pro objednávky najdete ke stažení na této stránce vpravo. Prosíme o vyplnění všech zažlucených údajů a odeslání formuláře na adresu cmh@nm.cz

Aktuálně jsou všechny termíny do konce března obsazné. Termíny na další čtvrtletí od dubna do června budou zveřejněny na začátku března.

Objednávky: cmh@nm.cz

Vzdělávací obor: Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: hudba, hra na perkuse, rytmus, pohyb, intonace, dramatizace, harmonizace, posílení empatie, sebereflexe

Výstupy žák: Žák se učí vnímat sám sebe, pohybově a výrazově reaguje na hudbu, rozvíjí svou vnímavost.


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
min. 12, max. 30

Cena
MŠ 500 Kč /třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma, ZŠ 900 Kč /třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma