Zaměříme se na živly v nás i kolem nás: propojíme se pevně se zemí, s ohněm se naladíme na laskavé srdce v nás, abychom pak mohli nechat promluvit i vztek. Vodou se necháme tiše kolíbat i očistit, abychom si pak mohli užít chladivý vánek i větrnou svobodu. Zakončíme krátkou imaginací, která živly propojí. 
V dílně účastníci ozvučují své pocity z přírody, hrají na bubny a zvonkohry, užijí si pohybovou expresi i tematicky provázané hry pro rozvoj hudební vnímavosti, empatie i vlastního prožívání.   

Program vede lektorka Marie Šťastná.


Objednávky: online rezervace níže na této stránce
Pokud Vám po objednání nepřijde potvrzovací e-mail, prosíme kontaktujte nás.

Rezervace programu je ZÁVAZNÁ. V případě, že se z jakéhokoli důvodu nemůžete na program dostavit, je nutné rezervaci zrušit na e-mailu programy.cmh@nm.cz, tel. +420 224 497 737.

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny nebo na fakturu (převodem)

Cena: 
MŠ 500 Kč + 40 Kč za každého žáka
​ZŠ 900 Kč + 40 Kč za každého žáka
Cena zahrnuje i vstup do stálé expozice hudebních nástrojů, kterou si můžete po programu samostatně prohlédnout.

Průběh návštěvy:  Přijďte prosím cca 10 minut před začátkem programu. Po příchodu do muzea se prosím nahlaste na vrátnici a odložte si batohy a bundy v šatně, kde si Vás paní lektorka vyzvedne a odvede na program. Pokladna je otevřená od 10:00. Pokud absolvujete program od 9:00, platbu bude možné vyřídit na pokladně až po programu.

REZERVACE TERMÍNU V ČASE OD 9:00

REZERVACE TERMÍNU V ČASE OD 9:30     

Vzdělávací obor: Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: hudba, hra na perkuse, rytmus, pohyb, intonace, dramatizace, harmonizace, posílení empatie, sebereflexe

Výstupy žák: Žák se učí vnímat sám sebe, pohybově a výrazově reaguje na hudbu, rozvíjí svou vnímavost.


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
min. 12, max. 27

Cena
MŠ 500 Kč /třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma, ZŠ 900 Kč /třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma