Od založení Náprstkova muzea byla část sbírek tvořena dary od mecenášů a přátel manželů Náprstkových. I dnes patří darování předmětů muzeu k jednomu ze způsobů, jakým se muzejní sbírky rozšiřují. Dary jsou velmi různorodé, může je tvořit jeden předmět i několik desítek předmětů, najdeme mezi nimi předměty drobné i rozměrné, stejně jako předměty různé ceny, od drobností až po skutečně cenné, které by se daly výhodně zpeněžit. Společné mají často jen to, že je dárce zatoužil věnovat právě Náprstkovu muzeu.

Cílem výstavy je představit část předmětů ze dvou větších darů, které se do muzea dostaly v předcházejících letech a ukázat tak různorodost věcí, které se do sbírek prostřednictvím dárců dostávají. Jedním darem je soubor textilu, ve kterém jsou zastoupeny japonské oděvy z různých období 20. století, mezi nimiž nalezneme oděvy i materiály, které se doposud ve sbírce vyskytovaly jen v malé míře. Druhým je sbírka hraček, která navazuje na dlouhou tradici sběratelství japonských hraček v Náprstkově muzeu a ve které nalezneme kromě tradičních výrobků japonského řemesla i různé drobnosti, které se vozí jako dárky z výletů a mají obdarovanému přinést štěstí.

Cyklus Svět ve vitríně formou krátkodobých výstav představuje ve dvou vitrínách zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu Náprstkova muzea.

Fotoalbum

Talisman pro štěstí engimono v podobě mývala tanuki

Talisman pro štěstí engimono v podobě mývala tanuki

Dvojice panenek k vystavení na svátek hinamacuri

Dvojice panenek k vystavení na svátek hinamacuri