Předměty lamaistického kulturního okruhu ve sbírkách Náprstkova muzea, sbírka čítá předměty z Tibetu a Číny dynastie Čching (1644–1911), které byly získány na konci 19. století a v první polovině 20. století. Tyto předměty mají výlučně náboženský charakter. Jedná se o náboženskou malbu, chrámové obrazy malované temperami na plátně, z nichž některé lze datovat do 18. století, bronzové plastiky božstev a rituální náčiní. Řada bronzových plastik je signována do období vlády čínského císaře Čchien-lunga v 18. století. Ve druhé polovině 20. století Náprstkovo muzeum postupně začalo získávat sbírky československých expertů, kteří v rámci RVHP pracovali v Mongolsku. Sbírky tak byly obohaceny také o drobné užitkové předměty, jako například nože, křesadla, kuřácké náčiní, a především o kolekci několika set drobných škapulířových maleb. Kromě předmětů spojených s buddhismem je ve sbírce oděv šamanky z oblasti dnešní Tuvy s doplňky a šamanským bubnem. Velmi malý je soubor tibetských a mongolských oděvů a šperků. Do sbírky patří i úplná mongolská jurta se základním vybavením.