Asijská sbírka spravuje předměty z oblastí Asie přes islámský Přední východ, Střední Asii, Kavkaz, Indii, Zadní Indii, jihovýchodní Asii, Vietnam, Indonésii, Tibet, Čínu a Mongolsko po Koreu a Japonsko. Nejstarší akvizice pocházejí již z 19. století, a to zejména z okruhu přátel zakladatele muzea, Vojty Náprstka. Do konce 19. století lze již datovat větší kolekce cestovatelů, sběratelů a odborníků jako byli lékaři či úředníci, kteří měli možnost v asijských zemích pobývat. V první polovině 20. století ji výrazně obohatily sbírky umělců a vědců, kteří měli o kultury Asie značný zájem. Podsbírka je dodnes doplňována prostřednictvím nových akvizic.Asijská podsbírka obsahuje předměty od starověku po současnost a představuje nejen archeologický a etnografický materiál, ale i umělecké řemeslo i ukázky umění, například malířství.

Podsbírka je dělena podle geografických regionů:

  • Předměty z Předního východu, Střední Asie a Kavkazu získávalo Náprstkovo muzeum již v 19. století, většina fondů pochází z poválečného období. Předměty představují především umělecké řemeslo, zbraně, textil, keramiku a porcelán.
  • Indická sbírka zahrnuje předměty z Indie, Pákistánu, Nepálu, Bhútánu a Srí Lanky. Sbírka je cenná především kolekcí práce v kovu, malířstvím a též ukázkami sochařství z poloviny 1. tisíciletí n. l.
  • Indický vliv se projevil na umění sousední Barmy i v ostatních státech jihovýchodní Asie – v Thajsku, Kambodži, Laosu a v Indonésii. Tyto země jsou reprezentovány poměrně malou, ale reprezentativní sbírkou.
  • Vietnam představuje především kolekce lidových tisků nasbírané ve druhé polovině 20. století.
  • Indonéská sbírka Náprstkova muzea se začala utvářet již za života Vojty Náprstka. Obsahuje ukázky kmenových kultur i tradiční řemesla.
  • Předměty z Číny zahrnují období od starověku až po současnost. Většina však pochází z 18. až 19. století. Představují především umělecké řemeslo, textil a porcelán a malířství.
  • Lamaismus zahrnuje především náboženské předměty tzv. severního buddhismu z Tibetu, Mongolska a Číny.
  • Sbírka z Koreje je poměrně malá. Obsahuje především textil, avšak také ukázky tradiční keramiky a porcelánu.
  • Japonská sbírka je největší ucelenou sbírku Náprstkova muzea čítající více jak 20 000 předmětů od předmětů každodenní potřeby po vynikající ukázky uměleckého řemesla.

Související sbírky

Mohlo by vás zajímat

Heroldová Helena, Mgr., Bc., Ph.D.

Kurátorka fondů Čína, Tibet, Mongolsko, Vietnam
E-mail: helena.heroldova@nm.cz
Telefon: 224 497 521

Pospíšilová Dagmar, PhDr., CSc.

Kurátorka sbírek jižní a jihovýchodní Asie a Předního východu
E-mail: dagmar.pospisilova@nm.cz
Telefon: 224 497 519

Stříbrná Adriana, Mgr.

Kurátorka sbírek Blízkého východu a Střední Asie
E-mail: adriana.stribrna@nm.cz
Telefon: 224 497 519

Tůmová Adéla, Mgr.

Kurátorka sbírek Japonska a Koreje
E-mail: adela.tumova@nm.cz
Telefon: 224 497 517