VÝSTAVY

 • Výstava Antonín Dvořák – místa inspirace | Česká Kamenice | 1. 9.–31. 10. 2021

  Výstava přibližuje život a dílo Antonína Dvořáka z pohledu několika míst, která ho inspirovala a zásadním způsobem ovlivnila. Je koncipována do sedmi celků reprezentující jednotlivé lokality. I přesto, že v České Kamenici Antonín Dvořák prožil jen pouhý jeden školní rok v letech 1856–1857, byl pro jeho další život velmi důležitý. Dvořák se zde nejen osamostatnil, ale především zdokonalil v německém jazyce, který byl nezbytností pro studium na varhanické škole v Praze a tudíž i pro jeho další hudební směřování.

  Ve spolupráci s městem Česká Kamenice.
   
 • Výstava 70 let Dvořákovy Nelahozevsi | Nelahozeves | 5. 9.–30. 9. 2021

  Venkovní panelová výstava na náměstí obce připomíná historii zdejších oslav Dvořákova narození. Vybrané panely jsou i po skončení výstavy k vidění v Informačním centru Obce Nelahozeves.

  Ve spolupráci se Společností Antonína Dvořáka, obcí Nelahozeves a Lobkowicz Collections.
   
 • Výstava Antonín Dvořák a sláva | Muzeum Antonína Dvořáka | vernisáž 13. 9. 2021

  Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí.
   
 • Výstava Slavní čeští skladatelé | Historická budova Národního muzea | 3. 11. 2020–30. 6. 2022

  Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů – čtyři velká jména české hudby, která se stala světovým fenoménem. Výstava v Historické budově Národního muzea přibližuje návštěvníkům životní osudy skladatelů pomocí velkoformátových obrazových novel. Vystaveny jsou sbírkové předměty, originální partitury a nechybí ano poslech dokreslující inspiraci a prožitky skladatelů.  

AKCE

 • Pražské stopy Antonína Dvořáka | Praha | 1. 9.–31. 10. 2021

  Poznávací QR hra Po stopách Antonína Dvořáka provede návštěvníky po vybraných pražských místech, která jsou s působením skladatele spjata. Hrací plánek je k vyzvednutí na pokladně Českého muzea hudby v běžné otevírací době. Po načtení QR kódu se dozvíte, jak byl Dvořák s daným místem spjatý, a zobrazí se vám úkol, po jehož vyluštění získáte adresu následující zastávky. Zastávek je celkem sedm. Po správném zodpovězení poslední otázky vás čeká odměna v podobě volného vstupu do Muzea Antonína Dvořáka.
   
 • 70. Dvořákova Nelahozeves | Nelahozeves | 5. 9. 2021

  Letošní jubilejní ročník oslav narození Antonína Dvořáka nabídl sérii koncertů v různých lokalitách Nelahozevsi a také bohatý doprovodný program ve formě workshopů a prohlídek pro děti i komentovaných prohlídek pro dospělé publikum. Koncerty se odehrály v autentických prostorech spjatých s Dvořákovým dětstvím v Nelahozevsi: ve skladatelově rodném domě, v kostele sv. Ondřeje, kde byl Dvořák pokřtěn, a v renesančním lobkowiczkém zámku Nelahozeves.

  Ve spolupráci se Společností Antonína Dvořáka, obcí Nelahozeves a Lobkowicz Collections.
   
 • Koncert k 180. výročí narození Antonína Dvořáka | Muzeum Antonína Dvořáka | 8. 9. 2021

  V den Dvořákových 180. narozenin proběhl v Muzeu Antonína Dvořáka koncert renomovaného Klavírního kvarteta Josefa Suka, které představilo dvě významná díla Dvořákovy komorní tvorby: Trio f moll pro klavír, housle a violoncello, op. 65 (1883) a Klavírní kvartet Es dur č. 2 pro klavír, housle, violu a violoncello, op. 87 (1889).
   
 • Workshop Dvořák a opera | České muzeum hudby | 4.–5. 11. 2021

  Skrze značně rozsáhlé operní dílo Antonína Dvořáka, které čítá celkem jedenáct oper, můžeme nahlížet na vývoj operního žánru 2. poloviny 19. století. Vítány budou příspěvky věnující se v různých ohledech jednotlivým Dvořákovým operám, ale také referáty na témata s širším kontextem operního repertoáru 2. poloviny 19. století.       
   
 • Virtuální konference Komorní hudba 1850–1918 při příležitosti výročí narození Antonína Dvořáka a Césara Francka | 10.–12. 12. 2021

  Ve spolupráci s Centro Studi Opera Omnia Luigi Bocchcerini, Lucca.

Fotoalbum

70 let Dvořákovy Nelahozevsi, panelová výstava

70 let Dvořákovy Nelahozevsi, panelová výstava

70. Dvořákova Nalahozeves, slavnostní zahájení

70. Dvořákova Nalahozeves, slavnostní zahájení

70. Dvořákova Nelahozeves, koncert Martinu Quartet na Zámku Nelahozeves

70. Dvořákova Nelahozeves, koncert Martinu Quartet na Zámku Nelahozeves

Pražské stopy Antonína Dvořáka, QR hra

Pražské stopy Antonína Dvořáka, QR hra

Pražské stopy Antonína Dvořáka, QR hra

Pražské stopy Antonína Dvořáka, QR hra

Slavní čeští skladatelé

Slavní čeští skladatelé

Slavní čeští skladatelé

Slavní čeští skladatelé

Vernisáž výstavy Antonín Dvořák a sláva

Vernisáž výstavy Antonín Dvořák a sláva

Vernisáž výstavy Antonín Dvořák a sláva

Vernisáž výstavy Antonín Dvořák a sláva