Pracovníci oddělení

Restaurátor hudebních nástrojů
E-mail: adam_bitljan@nm.cz Tel.: 224 497 711
Kurátorka sbírek Českého muzea hudby
E-mail: daniela_kotasova@nm.cz Tel.: 257 257 728
Vedoucí oddělení
E-mail: jan_krizenecky@nm.cz Tel.: 224 497 750
Restaurátor hudebních nástrojů
E-mail: frantisek_kus@nm.cz Tel.: 224 497 712