Zapiastky jsou tradiční textilní technika v Čechách nazývaná také pletení na formě. Objevila se v Evropě na Slovensku v oblasti Karpat, na území Moravy a Polska již v 8. a 10. století. Primárně se textilní výrobky vzniklé touto technikou používaly při práci se dřevem v lese a na ochranu před zimou, a to ještě ve 20. století. Své místo zaujaly také v lidovém oděvu. Zhotovovaly se papuče, zapiastky – návleky na zápěstí, čepice, návleky na nohy i rukavice. 

My si pod vedením zkušené lektorky, paní Mgr. Terézie Kalinayové, vyrobíme pletením na formě zapiastek (podle individuální šikovnosti i na obě ruce) a naučíme se základní vzorování.


Kapacita kurzu je omezena, je potřeba se předem objednat: lucie.cmelikova@nm.cz, tel.: 773 793 412
Vstupné: 600 Kč
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiál a vstupné do muzea.